Nằm mơ thấy tiền 500 đánh con gì? Điềm lành hay dữ?

Nằm mơ thấy tiền 500 đánh con gì? Điềm lành hay dữ?

Giấc mơ thấy tiền 500 thường mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Có thể giấc mơ là hên hay xui còn phù